МонголEnglishРоссия中国

СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР: 
 • Ажилтаныг хөгжүүлэх, идвэхжүүлэх
 • ХАБЭА-н сургалт
 • Хос мэргэжил олгох сургалт
 • Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
 • Хамтын гэрээний сургалт
 • Гадаад сургалт
БҮТЭЭМЖ-ЧАНАРЫН ХӨТӨЛБӨР: 
 • Ажлын байрны зохион байгуулалтыг сайжруулах - 5С хөтөлбөр
 • Аюул, эрсдэлгүй ажлын таатай орчин - 5А хөтөлбөр
 • Ажлын бүтээмж дээшлүүлэх - Кайзен саналын систем
 • Би-Бид-Хамтдаа хөгжие - Чанарын дугуйлан
 • Шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх - Инновацийг бий болгох, нэвтрүүлэх
Дээшлэх